KID’S CAJON


عنوان: رنگین کمان
کد: KD-01

سایز: 26x26x43cm

این ساز در ابعاد کوچکتر جهت نوازندگی و آموزش کاخن به کودکان طراحی شده است و علیرغم ابعاد کوچک ساز کاخن نرمال، دارای صدایی با حجم قابل قبول و صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن کیدز در 3 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.

 


اشتراک گذاری

عنوان: رنگین کمان
کد: KD-01

سایز: 26x26x43cm

این ساز در ابعاد کوچکتر جهت نوازندگی و آموزش کاخن به کودکان طراحی شده است و علیرغم ابعاد کوچک ساز کاخن نرمال، دارای صدایی با حجم قابل قبول و صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن کیدز در 3 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.