MULTI CAJON


عنوان: جعبه سیاه
کد: MT-05

سایز: 30x30x49 cm

از ویژگی های این ساز دارا بودن دو صفحه صوتی (Tapa) با دو نوع رنگ صدای متفاوت در دو وجه جلو و عقب ساز، همچنین صدای باس قوی و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن مولتی در 5 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.

 


اشتراک گذاری

عنوان: جعبه سیاه
کد: MT-05

سایز: 30x30x49 cm

از ویژگی های این ساز دارا بودن دو صفحه صوتی (Tapa) با دو نوع رنگ صدای متفاوت در دو وجه جلو و عقب ساز، همچنین صدای باس قوی و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن مولتی در 5 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.