MASTER CAJON


عنوان: مولانا
کد: MS-04

34x34x49cmسایز:

از ویژگی های این ساز صدای پر حجم و پر قدرت، دارای باس پر طنین و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن مستر در 4 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.


اشتراک گذاری

عنوان: مولانا
کد: MS-04

34x34x49cmسایز:

از ویژگی های این ساز صدای پر حجم و پر قدرت، دارای باس پر طنین و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

کاخن مستر در 4 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.