PRIME CAJON


عنوان: غروب
کد: PR-08

30x30x49cmسایز:

از ویژگی های این ساز صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی و در عین حال صدای باس پر حجم می باشد.

کاخن پرایم در 24 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.

 


اشتراک گذاری

عنوان: غروب
کد: PR-08

30x30x49cmسایز:

از ویژگی های این ساز صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی و در عین حال صدای باس پر حجم می باشد.

کاخن پرایم در 24 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.