SUB WOOFER


عنوان: آتش
کد: SW-01

سایز: 36x36x49cm

از ویژگی های این ساز صدای پر حجم و پر قدرت، دارای باس متمرکز و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

نکته حاِئز اهمیت در طراحی این ساز، ایجاد سوراخ صوتی روی صفحه (Tapa) و همچنین انحنای پشت ساز می باشد که علاوه بر ظاهر زیبا و یونیک کمک بسزایی در نحوه صدا دهی و رنگ صدای ساز کرده  است.

کاخن ساب ووفر در 3 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.

 


اشتراک گذاری

عنوان: آتش
کد: SW-01

سایز: 36x36x49cm

از ویژگی های این ساز صدای پر حجم و پر قدرت، دارای باس متمرکز و در عین حال صدا دهی (Touch) بسیار بالا در تمامی نقاط صفحه صوتی می باشد.

نکته حاِئز اهمیت در طراحی این ساز، ایجاد سوراخ صوتی روی صفحه (Tapa) و همچنین انحنای پشت ساز می باشد که علاوه بر ظاهر زیبا و یونیک کمک بسزایی در نحوه صدا دهی و رنگ صدای ساز کرده  است.

کاخن ساب ووفر در 3 طرح متنوع تولید می شود.

عرضه این ساز همراه با کاور نفیس اختصاصی می باشد.