اخبار


اولین دوره قرعه کشی ماهیانه پاکوکاخن

اولین دوره قرعه کشی ماهیانه پاکوکاخن

جایزه این دوره یک عدد ساز بانگو کاخن و 30 درصد تخفیف در خرید یکی از محصولات کمپانی پاکو یا پادوک می باشد. کمپانی پاکو ضمن سپاس از انتخاب و اعتماد...